Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

EF Frederiksvej 48-50 Tagrenovering, isolering, nye vinduer, udbedring af råd- og svampeskader, facaderenovering, omfangsdræn, ny gårdbelægning

Beskrivelse af projektet:

Projektet omfattede en hovedrenovering af taget inklusiv efterisolering af dette, idet dette var udtjent. I forbindelse med dette blev tagvinduerne i loftrummene og i tagboligerne, samt på trapperne også udskiftet. Derudover blev der foretaget en renovering af facader, både mod gaden og gården.

Yderligere blev der foretaget en udbedring af råd- og svampeskader, idet kælderen var påvirket af fugtindtrængning. Der blev i denne forbindelse også lavet fugtsikring ved hjælp af omfangsdræn, ventilering og pumpebrønde. Endeligt blev dækkonstruktionen i gennemgangen til gården renoveret, og der blev lavet ny belægning i gården.

Beboerhåndtering:

Valg af detaljer fandt sted i fællesskab med bestyrelsen.

Projektinformation

Beliggenhed

Frederiksvej 48-50

Rådgivningsrolle

Totalrådgivning

Status

Afsluttet
Book møde