Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

EF Kastelsvej 9 Tag- og vinduesudskiftning. Facaderenovering

Tag- og vinduesudskiftning samt facaderenovering

Projektbeskrivelse:

Projektet omfattede en udskiftning af naturskifertaget inklusive montering af snefang og nye tagrender i zink. Derudover blev brandkammene på gårdsiden udskiftet gennem nedrivning af de eksisterende brandkamme og opmuring af nye. Brandkammene på gadesiden blev renoveret ved udtagning af alle skadede mursten og tegl samt udfræsning og efterfugning af alle defekte fuger.

Endvidere blev alle ovenlys- og tagvinduer udskiftet, og det originale zinktag på rotunden over trappetårnet blev genopbygget.

Derudover blev der udført en delvis renovering af facaderne. Denne omfattede en rensning af hele facaden samt udkradsning og omfugning af mørtelfugerne. Desuden blev der foretaget en reparation af skader på facadeudsmykningen og maling af de pudsede facadedele på underfacaden.

Ejendommen fik desuden udskiftet facadevinduerne til nye med energiglas som replika af de originale og med koblede rammer. Yderligere blev kældervinduerne udskiftet, og der blev i den forbindelse støbt sokkel under disse på gadesiden.

Endelig blev der udført energioptimering ved efterisolering af etageadskillelserne på loftet og i kælderen.
Alle arbejderne blev udført med byfornyelsesstøtte efter de retningslinjer, som er fastsat af Københavns Kommune.

Beboerhåndtering:

Gaihede varetog den overordnede beboerorientering, hvori det blev tydeliggjort, hvilke ulemper et projekt af denne størrelse ville føre med sig, samt hvad formålet med projektet var.
Boligerne var beboede under udførelsen af arbejderne, der blev tilrettelagt og gennemført således, at beboerne oplevede mindst mulige gener under forløbet.

Læs mere om tagrenovering her.

 

Se hvordan Gaihede kan hjælpe dig med facaderenovering.

 

Projektinformation

Beliggenhed

Kastelsvej 9

Rådgivningsrolle

Totalrådgiver

Antal boliger

20 boliger

Status

afsluttet
Book møde