Kristian Zahrtmanns Plads - renovering

Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

EF Kristian Zahrtmanns Plads 80 Facaderenovering

Renovering af facade

Projektbeskrivelse:

Projektet omfattede en facadeistandsættelse af de tre gadefacader, der vender ud mod Kristian Zahrtmanns Plads. Denne renovering skete med respekt for gesimsbånd, udsmykninger, altanbæringer og sålbænke, der også blev udbedret/repareret under projektets udførelse. Derudover blev tærede bærejern udskiftet i karnapperne.

Da ejendommen har en bevaringsværdi på 3 i SAVE, havde dette også en indflydelse på hvordan og hvilke arbejder, der kunne udføres på denne. Det blev i denne sammenhæng blandt andet besluttet, at ejendommen, modsat de to øvrige naboejendomme, skulle pudses og farvesættes med hydraulisk sandkalk med respekt for den gamle facade. Dette har dermed også betydet, at bygningen, i modsætning til naboejendommene, har beholdt sin høje bevaringsværdi.

Beboerhåndtering:

Boligerne var beboede under udførelsen af arbejderne, der blev tilrettelagt og gennemført således, at beboerne oplevede mindst mulige gener under forløbet. Der blev derudover foretaget individuelle varslinger, løbende orientering m.m.

Ejerforeningen traf beslutningerne omkring, hvad der skulle udføres på bygningen. Der blev yderligere afholdt løbende møder i forløbet med bestyrelsen/byggeudvalg.

Projektinformation

Beliggenhed

Kristian Zahrtmanns Plads 80

Rådgivningsrolle

Totalrådgiver

Antal boliger

8 boliger

Status

Afsluttet
Book møde