Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

EF Langagervej 13A-C

Etablering af omfangsdræn

Projektbeskrivelse:

Projektet omhandlede en renovering af sokkelen og etablering af omfangsdræn inkl. berapning, drænplader, jordarbejder m.m. Der blev derudover etableret af nye belægninger foran ejendommen, samt etableret ventilation og varme i kælderen.

Beboerhåndtering:

Boligerne var beboet under udførelsen af arbejderne, der blev tilrettelagt og gennemført således, at beboerne oplevede mindst mulige gener under forløbet. Der blev foretaget afdækning af individuelle brugerønsker, afholdt beboermøder, lavet varslinger og løbende orientering m.m. Valg af renoveringsbehov, materialer, farver og kvalitet blev besluttet i samarbejde med bestyrelsen. Endeligt blev der afholdt løbende møder i forløbet med bestyrelsen.

Projektinformation

Beliggenhed

Langagervej 13A-C

Rådgivningsrolle

Totalrådgiver

Antal boliger

 18 boliger
Book møde