Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

EF Nordhøjparken

Skybrudssikring af tag

Projektbeskrivelse:

Da ejerforeningen Nordhøjparken skulle renovere deres flade tage med tagpap, blev skybrudssikringsløsninger tænkt ind som en naturlig del af renoveringen.

Ejendommen har flade tage med få afløb placeret på midten af tagene. Afløbene kunne ikke følge med ved kraftig regn. Så der samledes store mængder vand på taget, som sev ind i ejendommen.

På taget var der desuden ovenlysvinduer og installationer, som lå under tagkanten. Det betød, at de lå under vand ved skybrud.

For at løse problemerne blev der udført følgende tiltag:

  • Etablering af overløbssikring i gavlene. Overløbssikringen gør, at vandet bliver ført væk fra taget, når det når en vis højde.
  • Ovenlysvinduerne og installationerne blev hævet, så de nu ligger på et niveau, der er over tagkanten.

Ved etablering af overløbssikringen blev der taget hensyn til indgange i terrænet, så vandet ikke blot løb fra taget ned i kælderen eller opgangene. Desuden blev overløbssikringerne placeret i en højde, der sikrer, at de ikke løber over ved hverdagsregn – her bruges de almindelige afløb i stedet.

Beboerhåndtering:

Gaihede stod for den generelle beboerorientering. I den blev baggrunden for projektet forklaret, samt hvilke ulemper beboerne kunne forvente. Det blev igennem beboerorienteringen fra start også gjort klart, at tagarbejderne var yderst vejrfølsomme, så der kunne opstå forskydninger i tidsplanen. Hvis det blev tilfældet, ville beboerne dog straks blive informeret, så de altid var orienterede omkring projektet.

Den rettidige beboerorientering var med til at gøre tagprojektet vellykket.

Kundeudtalelse:

”Vi vil gerne anbefale Gaihede til andre, fordi det udarbejdede tilbudsmateriale er i orden, og den person, der tilknyttes til opgaven fra Gaihede, er med fra start til slut,” Grethe Hervard, foreningens administrator.

Læs mere om tagrenovering her.

Se hvordan Gaihede kan hjælpe dig med at skybrudssikre.

Projektinformation

Beliggenhed

EF Nordhøjparken

Rådgivningsrolle

Totalrådgiver

Antal boliger

224 boliger
Book møde