Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

EF Straussbo Energirenovering, tag og facade

TAG, ENERGI OG FACADE

Projektbeskrivelse:

Projektet omfattede en komplet udskiftning af tag og kviste. Der blev i den forbindelse lavet en efterisolering i skunkrum, på skråvægge, på spidsloft udefra og af kviste. Derudover blev tagterrasserne udvidet ved at fjerne den nederste del af tagfoden, hvormed det var muligt at udvide gulvet tilsvarende i skunken. Desuden blev der etableret franske altaner mod gården.

Facaden blev endvidere renoveret med reparationer af revner, udskiftning af defekte sten, facadeafrensning og komplet omfugning. Endelig blev der foretaget en delvis udskiftning af tagvinduer i spidsloftrum over lejligheder samt udskiftet alle vinduer og døre til opgange. Der blev lavet malerbehandling af vinduer og altandøre i resten af bygningen samt lavet en efterisolering af etageadskillelsen mellem stue og kælder.

Beboerhåndtering:

Der blev lavet indledende undersøgelser, afklaring af omfang, materialevalg og ønsker i samarbejde med bestyrelsen. Derudover blev der afholdt generalforsamlinger samt sørget for beboerorientering, varslingsprocedurer og orienterings-/dialogmøder. Endelig blev der udvist hensyn til beboerne i den generelle håndtering af adgang til lejligheder, pulterrum og kælderrum.

Kundeudtalelse:

“Ejerforeningen Straussbo har netop overstået en større renovering af hele ejendommen omfattende bl.a. nyt tag, renovering af karnapper og altaner, rensning og renovering af murværk samt udskiftning af vinduer mv. Foreningen har benyttet Gaihede a/s som rådgiver på sagen, og er meget tilfreds med samarbejdet. Gaihede a/s deltog fra starten med prioritering og beskrivelse af arbejderne sammen med bestyrelsen, dernæst præsentation på generalforsamling efterfulgt af udbud og valg af entreprenør. Under hele forløbet har vi oplevet Gaihede a/s som en pålidelig partner, der bidrog til gode relationer og god kommunikation mellem foreningen, de enkelte beboere og entreprenøren. Der har løbende været en konstruktiv dialog om løsninger og ”det muliges kunst”, som renoveringen skred frem, og nu hvor sagen er afsluttet, har bestyrelsen modtaget mange positive tilkendegivelser fra beboerne om et godt forløb. Det har endvidere været en god aflastning for bestyrelsen, at Gaihede a/s har stået for den løbende kontakt til beboerne i spørgsmål, der vedrørte de enkeltes boliger. Bestyrelsen har således kunnet fokusere på de overordnede forhold, og er ikke blevet ”slidt op” af at skulle forholde sig til alle detaljerne. Bestyrelsen for Ejerforeningen Straussbo anbefaler hermed Gaihede a/s.”

Læs mere om tagrenovering her.

 

Se hvordan Gaihede kan hjælpe dig med energirenovering.

 

Projektinformation

Beliggenhed

EF Straussbo

Rådgivningsrolle

Totalrådgiver

Antal boliger

 75 boliger

Status

Afsluttet
Book møde