Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

Hermodsgård

Genopretningsplan, tag, vinduer og facader

Projektbeskrivelse:

Gaihede var totalrådgiver på projektet, der omhandlede facaderenovering og tagudskiftning. Facaderenoveringen omfattede udbedring af beskadigede fuger, revner og knækkede teglsten. Udbedringen skete gennem ilægning af stål, stedvis udskiftning af sten samt omfugning. Som en del af facaderenoveringen blev vinduer, døre til kældre og skifersålbænke også udskiftet.

Udbedringen af facaden og udskiftningen af afdelingens vinduer blev grundigt koordineret, så man opnåede en effektiv proces.

Tagudskiftningen indebær udskiftning af tagdækningen fra eternit med asbest til tagpap. I forbindelse med udskiftningen af tagbelægningen blev der opsat solceller på en del af taget.

Beboerhåndtering:

fsb varetog den generelle beboerinformationen igennem forløbet, mens Gaihede var ansvarlig for den supplerende beboeropdatering.

Der blev i forbindelse med beboerorienteringen afholdt et stort informationsmøde omkring sagen samt opgangsmøder med 3-4 opgange ad gangen. Derudover varetog Gaihede naboorienteringen, hvormed de omkringliggende ejendomme blev informeret om projektet, inden dette blev igangsat.

Boligerne var beboede under udførelsen af arbejderne, der blev tilrettelagt og gennemført, så beboerne oplevede mindst mulige gener under forløbet.

 

Se hvordan Gaihede kan hjælpe dig med facaderenovering.

 

Projektinformation

Beliggenhed

Hermodsgård

Rådgivningsrolle

Totalrådgiver

Antal boliger

245 boliger
Book møde