Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

KAB – Veksølund

Udskiftning af gaskedler

Beskrivelse af projektet:

Gaihede har stået for teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med udskiftningen af 76-78 gaskedler inde i boligerne, fælleshuset og bygningen for ejendomskontor/vaskeri i Veksølund. Projektet har blandt andet omfattet opgaver som projektering, byggeledelse og tilsyn.

Inden projektets gennemførelse lavede Gaihede også et budgetoplæg indeholdende vurderingen af eksisterende installationer. Selve udførelsen bestod blandt andet i fjernelse af 78 eksisterende gaskedler, samt montering, afprøvning og opstart af nye naturgaskedler.

Beboerhåndtering:

Boligerne var beboede under udførelsen af arbejderne, der blev tilrettelagt og gennemført således, at beboerne oplevede mindst mulige gener under forløbet. Der blev afholdt beboermøder, udsendt varslinger, løbende orientering m.m. Valg af renoveringsbehov, materialer, farver og kvalitet blev besluttet i samarbejde med bestyrelsen. Der blev afholdt løbende møder i forløbet med bestyrelsen/byggeudvalg.

Projektinformation

Beliggenhed

KAB - Veksølund

Rådgivningsrolle

Totalrådgiver
Book møde