Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

Københavns Ejendomme – Grøndalscenteret

Regnvandshåndtering

Projektbeskrivelse:

Efter Grøndalscenteret næsten druknede i regn under skybruddet i år 2011, har Gaihede stået for projektering, rådgivning og tilsyn ved skybrudssikring af centeret i samarbejde med deres drift- og økonomiansvarlige. Dette er gjort med udgangspunkt i:

  • Stedets placering
  • Eksisterende terræn og landskab
  • Stedet identitet som sportscenter
  • Højne stedets identitet og karakter

De nævnte forhold betød blandt andet en etablering af et 110 løbende meter linjedræn i asfalten i området foran hovedindgangen til Grøndalscentret, da der før var løbet vand ned mod bygningen fra det omkringliggende terræn og videre ned i kælder via rampen ved hovedindgangen. Vandet resulterede i store skader i kælderen.

Dette blev gjort ved at skære og opgrave i den eksisterende asfaltbelægning for derefter at udføre en rende med belægning af fliser langs siderne.

Der blev derudover etableret en demonterbar barriere på toppen af rampen i hele rampens bredde. Dette blev udført med to rustfri hjørnestolper og en vandret aluminiumsbjælke i 20 cm højde, som spændes sammen til en vandtæt barriere.

Nede i selve kælderen var der tidligere løbet vand ind i installationsrummene ved skybrud via mellemgangen i denne. Den eksisterende dobbeltdør til kældergangen blev derfor udskiftet til en ny stormflodsdør uden ventilationsriste. Ventilationshuller/-riste i væg ved siden af døren blev hævet til 1,5 meter over gulvet, og de gamle huller blev opmuret og lukket.

Alle dørene her kan nu klare et vandtryk på 1,5 meter og kan åbnes fra begge sider.

Kundeudtalelse:

Ingeniør Jørgen Nielsen fra Københavns Ejendomme udtaler: “Det var et utraditionelt og stort projekt, og stillede store krav til de helt rette løsninger, men det lykkedes takket være et kanongodt samarbejde med Gaihede, der var rigtigt gode til at lytte og sætte sig ind i vores behov og ønsker undervejs i hele processen.

Se hvordan Gaihede kan hjælpe dig med at skybrudssikre.

 

Projektinformation

Beliggenhed

Københavns Ejendomme - Grøndalscenteret

Rådgivningsrolle

Totalrådgiver
Book møde