Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

Københavns Ejendomme – Hans Knudsens Plads Skybrudssikring

Skybrudssikring

Projektbeskrivelse:

Projektet omhandlede projektering, rådgivning og tilsyn med arbejder for kloak og lokale løsninger for håndtering af regnvand ved skybrud i samarbejde med stedets brugere.

Projektet mundede ud i, at der blev udført en renovering med henblik på at forbedre afvandingsforholdene for rampen ved bygningen, så regnvand ikke utilsigtet kunne løbe ind i bygningen med skader på bygningsdele og inventar til følge. Dette betød, at der blev etableret 2 stk. nye nedløbsbrønde, hvor de eksisterende nedløbsrør blev tilsluttet disse.
Der blev derudover etableret en ny 1 m brød inkl. lukkeanordning på eksisterende ledningsstreng.

Desuden blev der etableret nye belægninger på de eksisterende ramper, og der blev lavet ændringer af terrænet ved og omkring de eksisterende ramper til kælderen med fald væk fra bygning.

Endelig blev afledningen af regnvand fra taget ændret, idet taget hidtil havde afledt vand via terrassedæk og riste i dette. Risten i terrassedækket og det tilhørende nedløbsrør blev her bevaret for afvanding af terrassen, mens der blev udført 4 nye afløbsrør fra tagrenden på det øvre tag, som blev tilsluttet 2 nye nedløbsrør til terræn.

Se hvordan Gaihede kan hjælpe dig med at skybrudssikre.

Projektinformation

Beliggenhed

Hans Knudsens Plads

Rådgivningsrolle

Totalrådgiver
Book møde