Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

Københavns Ejendomme – Katrinedals Skole

Skadesudbedring efter skybrud og skybrudssikring

Projektbeskrivelse:

Katrinedals Skole er en af de offentlige ejendomme, der blev ramt af skybruddet i år 2011. Gaihede sørgede i den forbindelse for nedbrydning, skimmelsanering og genopbygning. Derudover gik Gaihede i dialog med ledere, personale og tekniske ejendomsledere i planlægning iht. hverdagen og børnenes tarv.

Endelig er der efterfølgende blevet etableret skybrudssikring og Lokal Afledning af Regnvand for sikring af ejendommene i fremtiden.

Skybrudssikringen omfatter blandt andet en ændring af terrænet foran hovedindgangen, da denne oprindeligt skrånede mod indgangsdørene, hvilket betød, at vandet løb ind i bygningen og skabte store ødelæggelser.

Her blev området afgrænset i en bue med en kant og 2-3 trin ned. Centralt på den nye bue blev der etableret en gangvenlig nedgang med trappe og lille sliske for kørestole. Terrænet inden for buen/trappekanten blev udført vandret med svagt fald mod midten, hvor der blev udført en 30 cm terrænbrønd med rist for afvanding af området.

Derudover blev terrænet på siden af bygningen ændret, da det tidligere hældte ind mod bygningen, hvilket betød, at vandet løb ind gennem konstruktionen og ødelagde de indvendige gipsvægge.

Terrænet har nu fald mod en lavning og et underliggende dræn. I forbindelse med etableringen af drænet blev græsarealet opgravet, og der blev etableret drænlagsslanger i stenlag overdækket med geotekstil og nyt græs. Drænslangerne blev tilsluttet det eksisterende afløbsanlæg.

Endelig blev der lavet en begrænsning af vandtilførsel fra højere liggende boldbaner (både asfalt og græs). Dette foregik ved lukning af huller samt klargøring af gennemgange for montage af demonterbare vandbarrierer.

Se hvordan Gaihede kan hjælpe dig med at skybrudssikre.

 

Projektinformation

Beliggenhed

Københavns Ejendomme - Katrinedals Skole

Rådgivningsrolle

Totalrådgiver
Book møde