Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

Københavns Ejendomme – Njalsgade 13-17 Etablering af Skybrudssikring med overskudsvand i kæmpebassiner

Skybrudssikring af byggesagsarkivet

Projektbeskrivelse:

Efter fire oversvømmelser på to år i Teknik- og Miljøforvaltningen har ejendommen fået en effektiv og anderledes skybrudsløsning, hvor overskudsvandet ved skybrud ledes ned i to kæmpebassiner i en gammel, ubenyttet cykelkælder i stedet for at havne i den kælder, der rummer byggesagsarkivet i Københavns Kommune.

Bygningen var en udfordring at skybrudssikre, da den tilhørende gård er asfalteret. Det betød, at regnvandet skulle ledes ud i hovedkloakken, der hurtigt blev fyldt op, og så røg vandet tilbage til bygningen og ned i kælderen.

Det var derfor nødvendigt at tænke i nye baner og finde en måde at opbevare vandet på, indtil det er muligt at pumpe det over i kloakken eller i stedet bruge det til genanvendelse. Blandt andet kan vandet bruges til spuling af veje og kloakker.

Den smarte skybrudsløsning er blevet støttet op af flere tiltag på ejendommen. Blandt andet var der i gården en gammel skakt fra en nedlagt elevator, hvorigennem vandet kunne løbe ned i kælderen ved skybrud.

Her blev der etableret en ny stålplade med vandtætte overgange til de eksisterende belægninger og bygning, så vandet ikke længere kan løbe ned i kælderen.

Desuden blev trappenedgangen fra gården til kælderen sikret ved etablering af en monterbar vandbarriere, som kan tages i brug ved varsel om skybrud. Dermed kan den ofte benyttede trappe bruges på samme måde som før skybrudssikringen uden gene for brugerne.

Se indslag i TV2Lorry om, hvordan Gaihede hjalp Teknik og Miljøforvaltningen i København Kommune med skybrudsproblemer.

Se hvordan Gaihede kan hjælpe dig med at skybrudssikre.

Projektinformation

Beliggenhed

Njalsgade 13-17

Rådgivningsrolle

Totalrådgiver

Status

afsluttet
Book møde