Renovering Lille Vibenshus

Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

AB Lille Vibenshus Udskiftning af vinduer og altandøre, renovering af facade

AB Lille Vibenhus på hjørnet af Østerbrogade og Jagtvej har fået udskiftet vinduer og altandøre mod gade. Aftrækskanaler i boligerne er blevet renset. Desuden er gadefacaden generelt blevet renoveret, og facadeudsmykningen er blevet filset / malet. Endelig er gadefacaden blevet imprægneret.

Andelsboligforeningen Lille Vibenshus rummer i dag 19 boliger samt erhvervslokaler, og er bevaringsværdig (SAFE-værdi 2). Renoveringen af ejendommens klimaskærm er derfor også sket særdeles nænsomt og med respekt for ejendommens oprindelige udtryk.

De røde murstensfacader er nænsomt renoveret. De er nænsomt afrenset og der er udbedret revner og skiftet enkelte mursten hvor nødvendigt. De sten, der er valgt til udskiftning, er omhyggeligt udvalgt, så de i udseende svarer til de eksisterende.

Renovering af den røde murstensfacade er sket således at murstenene fremstår rene men med en vis patina. Nye fuger ved de udskiftede sten er udført med mørtel med udseende svarende til de eksisterende, og der er sket efterbehandling for at sikre, at den eksisterende farve er ramt perfekt.

Alle udsmykninger, gesimsånd, relieffer, ornamenter, altaner og søjler er nænsomt afrenset, renoveret og pudset. Hele bæltegesimsen mellem over og underfacade er renoveret og blevet trukket op.

Vinduer og altandøre mod gaden er udskiftet og der er udskiftet sålbænke til skifersålbænke.

Ved samtlige vinduer, i brystninger under vinduet, i altanpartier og karnapper er der efterisoleret for at optimere ejendommens energiperformance og øge komforten og forbedre indeklimaet for beboerne i lejlighederne.

Vinduer og altanpartier mod gaden udskiftes til nye. Der er her lagt vægt på at sikre ejendommens arkitektoniske udtryk og alle vinduer og altanpartier er udført i træ som kopier af de originale vinduer.

Læs mere om facaderenovering

Læs hvorfor det er vigtigt, at bruge en arkitekt til renovering af historiske ejendomme.

Projektinformation

Beliggenhed

Østerbrogade 101, København Ø

Rådgivningsrolle

Teknisk rådgivning og bistand

Antal boliger

19 boliger, 4 erhvervslokaler

Status

Afsluttet 2020
Book møde