Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

Nærum Bibliotek

Renovering af trappe

Projektbeskrivelse:

Projektet bestod af en etablering af niveaufri adgang og renovering af granittrappe ved bibliotekets indgang. Der blev i den forbindelse etableret en løfteplatform for niveaufri adgang for kørestolsbrugere. Derudover blev der udført en renovering af indgangspartiet med tilpasning af automatisk adgangskontrol, bogregistrering, ABA-anlæg, belysning mv. Endelig blev den markante granittrappe omlagt og udvidet med respekt for ejendommens høje bevaringsværdi og originale arkitektur fra 1920’erne.

Brugerhåndtering:

Biblioteket har været i drift under udførelsen af arbejderne, der blev tilrettelagt og gennemført således, at brugerne oplevede mindst mulige gener under forløbet. Derudover blev der foretaget en brugerinddragelse af Rudersdal Ejendomme, bibliotekets ledelse og personale for smidig drift under gennemførslen af renoveringen. Der blev givet løbende brugerinformation på Rudersdal Kommunes hjemmeside. Herudover blev der lavet en informationsfolder og løbende nyhedsbrev ved opslag på biblioteket.

Læs mere om projektet i vores nyhedsartikel omkring dette her.

 

Projektinformation

Beliggenhed

Nærum Bibliotek

Rådgivningsrolle

Totalrådgiver
Book møde