Nikolajgade 22

Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

Nikolajgade 22 Efterfundering, fundamentsforstærkning og partiel facaderenovering

Efterfundering

BESKRIVELSE AF PROJEKTET:

Projektet omfattede efterfundering af kælderen samt etablering af nyt kældergulv og følgearbejder i den fredede ejendom i Nikolajgade 22 fra år 1799. Det eksisterende kældergulv og betontrappe blev i den forbindelse ophugget. Fundamentsforstærkningen blev udført med stålpæle, hvor der blev støbt pressepuder de steder, hvor det eksisterende fundament vurderedes ikke at kunne tåle trykket fra nedpresningen. Der blev derudover støbt en ny trappe i fundablokke ud til gården.

Endelig blev der foretaget en udbedring af revner i kældervæggene samt lavet en partiel renovering af facaden.

BEBOERHÅNDTERING:

Kælderlokalet var fraflyttet under udførelsen af arbejderne, der blev tilrettelagt og gennemført således, at ejendommens øvrige beboere oplevede mindst mulige gener under forløbet. Der blev foretaget personlige samtaler med beboere ved særlige indgreb i lejligheder. Der blev derudover foretaget varslinger, lavet løbende orientering m.m.

Valget af renoveringsbehov, materialer, farver og kvalitet blev besluttet i samarbejde med Kulturstyrelsen og ejendommens ejer ved afholdelse af løbende møder.

Myndighedsbehandling:

Der blev lavet en ansøgning til Kulturstyrelsen om tilladelse til at gennemføre byggearbejderne, og Gaihede indgik derefter i løbende dialog med denne om fremgangsmåde, materialer og krav til resultat.

Artikel om projektet:

Læs mere om projektet i vores nyhedsartikel omkring dette her.

Projektinformation

Beliggenhed

Nikolajgade 22

Rådgivningsrolle

Totalrådgiver
Book møde