Olufsgaard LAR anlæg

Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

Olufsgård II, afd. A Altanudskiftning skaber mulighed for klimatilpasning og grønne områder

Projektbeskrivelse:

Der er konstateret skader på eksisterende altaner i så stort et omfang, at de skal skiftes. For at imødekomme beboernes ønsker om større og mere brugbare altaner, er der fundet en løsning, der gør det muligt at lave altanerne 2m2 større end de oprindelige altaner. Der er arbejdet med både design og konstruktion således at et elegant udseende sikres og der stadig kommer lys ind i lejlighederne ved en afskærmning af translucent glas. Der etableres desuden altaner på 12 gavllejligheder.

I stedet for at genskabe foreningens store græsarealer efter byggeriet af altaner, kanaliseres udgiften til reetablering over i et LAR projekt.

Projektet sker i samarbejde med Tårnby Forsyning, som vil tilbagebetale en del af tilslutningsbidraget i forbindelse med at beboerne håndterer regnvandet på egen grund, hvilket har været med til at muliggøre projektet.

Regnvandet vil således indgå i et nytænkende, rekreativt og spændende grønt anlæg til fordel for både beboere, miljøet og det fælles kloaksystem. En win-win løsning.

Klimatilpasningsprojektet

Klimatilpasningsprojektet har som formål at mindske risikoen for oversvømmelser i kældre samtidig med at vandet bruges som ressource til at skabe bedre uderum. Ejendommens store grønne græsplæner omdannes til regnbede og tørre bassiner med op til 20 cm dybde. Den afgravede jord bruges for størstedelens vedkommende til at kupere terrænet.

Regnvand ledes fra tagnedløb, fortov og P-pladser ud i åbne render af chaussesten eller underjordiske rør videre ud i regnvandsbassiner og regnbede. Her forsvinder vandet dels gennem fordampning, dels ved at sive ned i jorden og  blive brugt af de forskellige planter.

Regnbede etableres med naturenggræs eller stauder. Bassiner etableres med naturenggræs og faskiner med sandfang.

Beboersamarbejde:

Gaihede står for beboersamarbejdet i forbindelse med projektet. Udover at beboerne bliver varslet ved skriftlig information og bliver de orienteret gennem arrangementer ved ejendomskontoret og gennem videomateriale.

I klimatilpasningsprojektet arbejdes der målrettet på samskabelse mellem de involverede parter. Beboerne inddrages i skabelsen og forståelsen af de grønne områder. Der er etableret gårdlaug for hver af de 6 gårde, og gårdlaugets medlemmer samarbejder med entreprenør og rådgiver om hvordan netop de ønsker at anvende deres gårdrum. Samtidig med det skal der naturligvis tages hensyn til en overordnet sammenhæng og økonomi gårdenen imellem.

De medarbejdere, der står for udearealernes vedligehold undervises i hvordan et LAR område vedligeholdes, der kan f.eks. ikke benyttes vejsalt til saltning om vinteren.

Lejlighederne er beboet under udførelsen af arbejderne, og det sikres, at generne for beboerne minimeres.

Se hvordan altanerne skæres ned

 

10 grunde til at hyre en rådgiver ved altansager

Læs mere om klimasikring og håndtering af regnvand i LAR anlæg.

Læs mere om altaner her.

Projektinformation

Beliggenhed

Kastrup

Rådgivningsrolle

Totalrådgivning

Antal boliger

300 boliger

Status

Igangværende

Book møde