Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

Rødovre Boligselskab afd. 4 Etablering af dræn. Renovering af varmt brugsvand og varmecentral ved overgang til fjernvarme

RENOVERINGSARBEJDER FOR VARMT BRUGSVAND OG VARMECENTRAL

Beskrivelse af projektet:

Projektet omhandlede blandt andet etablering af dræn ved gavl og renovering af anlæg for overgang fra opvarmning via decentrale gaskedler til fjernvarme.

Projektet betød, at de eksisterende gaskedler og varmtvandsbeholdere blev fjernet i 6 varmecentraler samt i fælleshuset. Den nye varmecentral baseret på opvarmning med fjernvarme blev etableret. Derudover blev jordledninger for distribution af varme, varmt brugsvand og brugsvandscirkulation mellem blokkene etableret. Dette medførte derfor visse anlægsarbejder i terrænet.

Beboerhåndtering:

Boligerne var beboet under udførelsen af arbejderne, der blev tilrettelagt og gennemført således, at beboerne oplevede mindst mulige gener under forløbet. Der blev foretaget afdækning af individuelle brugerønsker, beboermøder, varslinger, løbende orientering m.m. Valg af renoveringsbehov, materialer, farver og kvalitet blev besluttet i samarbejde med bestyrelsen. Der blev yderligere løbende afholdt møder i forløbet med bestyrelsen/byggeudvalg, og beboerne modtog information/varslinger om byggesagen.

Projektinformation

Beliggenhed

Rødovre Boligselskab afd. 4

Rådgivningsrolle

Totalrådgivning

Status

Afsluttet
Book møde