Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

Rødovre Boligselskab afd. 7

Udskiftning af vand- og afløbsinstallationer

Projektbeskrivelse:

Projektet omfattede en udskiftning af eksisterende brugsvandsinstallationer og indvendige afløbsinstallationer til sanitetsgenstande, køkkenvaske og gulvafløb i 15 opgange med 90 lejligheder og erhverv. Der blev yderligere etableret nye faldstammer overalt i ejendommen, hvor der i kælderen blev etableret rottespærrer med renselem på alle disse faldstammer.

Yderligere blev hovedledninger i kældre, stigestrenge på brugsvand samt faldstammeudluftninger i tagrum isoleret.

Beboerhåndtering:

Boligerne var beboede under udførelsen af arbejderne, som var tilrettelagt og gennemført således, at beboerne oplevede mindst mulige gener under forløbet.

Valg af renoveringsbehov, materialer, farver og kvalitet blev besluttet i samarbejde med bestyrelsen/byggeudvalg. Der blev løbende afholdt møder i forløbet med bestyrelsen/byggeudvalg, og udarbejdet information/varslinger om byggesagen til beboerne.

Projektinformation

Beliggenhed

Rødovre Boligselskab

Rådgivningsrolle

Totalrådgiver

Antal boliger

81 boliger
Book møde