Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

Rødovre Boligselskab Udskiftning af faldstammer, vand og ventilation. Hulmursisolering

Projektet omhandlede udskiftning af faldstammer og vandinstallationer, renovering af ventilationsanlæg, udskiftning af døre og vinduer samt hulmursisolering. Derudover blev der lavet en aftale om bygherrerådgivning for diverse arbejder.

  • Afd. 19: Rådgivning/forundersøgelser i forbindelse med beslutning om hulmursisolering.
  • Afd. 10: Bygherrerådgivning i forbindelse med vand- og afløbsinstallationer.
  • Afd. 13: Bygherrerådgivning i forbindelse med skimmelsvamp og afholdelse af 1-års eftersyn vedr. tagrenovering.
  • Afd. 15: Bygherrerådgivning i forbindelse med renovering af udsugningsanlæg.
  • Afd. 22-23: Bygherrerådgivning i forbindelse med 5-års eftersyn.

Beboerhåndtering:

Der blev givet information til beboere og afholdt møder med bestyrelsen under udførelsen af de forskellige projekter.

 

Projektinformation

Beliggenhed

Rødovre Boligselskab

Rådgivningsrolle

Totalrådgivning
Book møde