Valhøjvej Byfornyelse
Valhøjvej Byfornyelse

Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

Valhøjvej 9 Byfornyelse. Komplet renovering og energioptimering

Komplet renovering

Projektbeskrivelse:

Projektet bestod af en komplet renovering og energioptimering af ejendommen fra 1895. Der blev på ejendommen foretaget en udskiftning af taget til nyt med naturskifer, mens taget på tappetårnet fik udskiftet tagpap. Derudover blev tagrender og nedløb samt tagvinduer og zinkbeklædningen på kvistene udskiftet til nye.

Der blev i forbindelse med tagrenoveringen udført en svampeundersøgelse. Der blev desuden foretaget imprægnering af spær og tagfodsremme for at fugtsikre disse og dermed mindske sandsynligheden for senere fremkomst af svamp.

Derudover blev brandkammene gennemgået, og alle skadede mursten samt de eksisterende teglsten blev udskiftet. De nye brandkamme blev desuden filtset på begge sider, mens skorstene blev efterfuget.

Gadefacaden inkl. gesims blev også renoveret, og betonsålbænkene på gadesiden blev istandsat, mens de blev efterisoleret og udskiftet på gårdsiden. Derudover blev der foretaget en renovering af lyskasserne på både gade- og gårdsiden.

Facaderenoveringen omfattede også, at alle vinduer blev udskiftet til nye med koblede rammer i facaden og til faste rammer i kælderen. Hovedøren blev desuden udskiftet, mens fire andre udvendige døre blev renoveret.

Badeværelserne og køkkenerne i tag- og stueetagen blev desuden renoveret komplet. Der blev i forbindelse med istandsættelsen af badeværelserne udført en udskiftning af faldstammer og brugsvandsledninger, etablering af individuelle forbrugsmålere og udskiftning af afløb. Endelig blev der etableret mekanisk ventilation på badeværelserne og køkkenerne.

Der blev derudover udført en komplet fornyelse af el-installationerne i lejlighederne i stue- og tagetagen samt belysningen i kælderen.

I forbindelse med energioptimeringen af ejendommen blev der foretaget en efterisolering af etageadskillelsen mod det uopvarmede loftsrum. Derudover blev varmerørene og varmtvandsbeholderen i kælderen isoleret, mens der blev foretaget en udskiftning af cirkulationspumpen og hovedpumpen. Endelig blev der lavet forbedringer af afkølingen.

Beboerhåndtering:

Gaihede varetog den generelle beboerorientering, hvori det blev tydeliggjort, hvad formålet og baggrunden for projektet var samt de forskellige ulemper, der kan opstå i forbindelse med et projekt af denne størrelse.

Beboerne i to af lejlighederne blev genhuset. De øvrige boliger var beboede under udførelsen af arbejderne, der blev tilrettelagt og gennemført således, at beboerne oplevede færrest mulige gener under forløbet.

Myndighedsbehandling:

Ejendommen har bevaringsværdien 2 i SAVE, men er ikke fredet. Der blev indhentet byggetilladelse fra Københavns Kommune.

Renoveringen blev udført som et forsøgsbyggeri med byfornyelsesstøtte fra Københavns Kommune med etablering af lette badeværelser støbt på stedet efter anvisning fra BvB/Byggeskadefonden og SBI. Projektet blev brugt som et udført eksempel på SBI-anvisningen for Vådrum, der udkom ultimo 2014. Derudover medvirkede projektet i en film vedrørende håndværksmæssig udførsel for GI, BvB og Københavns Kommune på YouTube.

Se film om ny vådrumsteknik her.

Projektinformation

Beliggenhed

Valhøjvej 9

Rådgivningsrolle

Totalrådgiver

Antal boliger

 4 boliger

Status

Afsluttet
Book møde