Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

Vigtig med arkitekter ved særlig renovering


Når ældre og bevaringsværdige ejendomme skal renoveres, så brug en arkitektkyndig rådgiver. En arkitekt kan sikre ejendommens udtryk og ansøge korrekt om særlige byggegodkendelser.

Plastvinduer, forsvundne facadedekorationer og ornamenter, besværlig indretning og ødelæggelse af en hel ejendoms og boligkvarters atmosfære. Det kan gå grueligt galt, hvis ejendomsejere glemmer at bruge en arkitektkyndig ved renovering.

Ældre ejendomme skal renoveres med respekt for både fortid, nutid og fremtid. Samtidig er en erfaren arkitektrådgiver bedre til at argumentere og justere en byggesag på særlige ejendomme, hvilket kan være afgørende for at få båret en ansøgning igennem hos kommunen.

I Gaihede dyrker vi arkitektens særlige skills.

Bygninger har overlevet bombardementer

Det er blandt andet helt gamle bolig-ejendomme i det indre København, som har overlevet både bombardementet af København i 1807 og byudvikling. Vi har også renoveret særlige arkitekters bygninger – blandt andet bygninger tegnet af Hack Kampmann og Kay Fisker.

En af vores specialister i renovering af særlige ejendomme er byggeherrerådgiver og arkitekt Mette Gammelby Kruse, der har stor respekt for opgaven.

Hun har netop stået for at renovere ejendommen Lille Vibenshus på hjørnet af Jagtvej og Østerbrogade i København. Det er en bygning med en særligt dekoreret facade. Det er andelsboligforeningen AB Lille Vibenshus, der ejer ejendommen i dag.

”Lille Vibenshus har som mange andre ældre ejendomme i København nogle ganske særlige fine karaktertræk, der giver bygningen dens identitet. Det skal bevares og må ikke udviskes”, siger rådgiveren.

AB Trekanten ved søerne i København.

Kay Fisker-ejendom ved søerne

Nu står Mette Gammelby Kruse i spidsen for renovering af en ejendom tegnet af Kay Fisker. Det er AB Trekanten på Åboulevarden ved søerne i København. Den er bevaringsværdig i kategorien SAVE 1.
Bygningen skal have udskiftet vinduer og sålbænke.

Projektet er et godt eksempel på, hvordan man renoverer med respekt for arkitekturen – uden at blive lammet af ærefrygt.

”Kay Fisker er noget ganske særligt, som vi skal hylde og respektere. Så derfor skal vi altid sammen med bygherren overveje udtryk og bevaringsværdighed, når vi planlægger en renovering. Men vi har også en opgave i at modernisere, hvor det giver mening. Så det gælder op at finde den helt rigtige balance”, siger Mette Gammelby Kruse.

Bedre og mere funktionelle vinduer

I forbindelse med AB Trekanten, hvor vinduerne er så slidte, at de skal væk, har hun været nødt til at foreslå nytænkning.

”Ejendommens vinduer var i dårlig forfatning, og der var ingen vej udenom end at få dem skiftet. Vinduerne var skiftet i midt 80érne, og havde i den forbindelse mistet noget af den oprindelige inddeling, som vi fik mulighed for at reetablere, og dermed komme tættere på Kay Fiskers oprindelige facadeudtryk,” fortæller Mette Gammelby Kruse.

Processen med valg af vinduer skete i tæt dialog med den godkendende myndighed i Københavns Kommune, som oprindeligt var afvisende. Det lykkedes dog takket være Mettes argumentation.

”I dette tilfælde gør det en forskel, at vi som rådgiver kender både til arkitekturen og bevaringsregler – samt følger med i udvikling af byggematerialer. Det giver en bedre dialog med sagsbehandlere i kommunen og sikrer, at vi når frem til løsninger, der er realistiske.”

Lille Vibenshus på Østerbro

Glade beboere

Resultatet er, at AB Trekanten til beboernes glæde opdateres indeklimamæssigt med nye og også mere lydisolerende vinduer, uden at det går ud over ejendommens udtryk – tværtimod er den mere, som Kay Fisker havde designet den. Så både Mette, kunden og kommunen er tilfredse.

”Vi passer på vores ældre ejendomme i Danmark. Men vi skal også udvikle. At finde balancen mellem det originale udtryk og en moderne funktionalitet er en spændende opgave”, siger Mette Gammelby Kruse.

I Gaihede bliver hun ofte koblet sammen men en ingeniør eller en bygningskonstruktør på et projekt, så de forskellige faglige baggrunde giver det bedste resultat for kunden…. og for alle andre, der bevæger os rundt i København.

AB Hjørnehuset på Østerbro i København

FAKTABOKS
Derfor er arkitekter vigtige ved renovering af særlige ejendomme:

  • De kender arkitektur og bygningens historie.
  • De har som rådgiver styr på bevaringsregler, fredning og bevaringsværdi.
  • De taler samme ”sprog” som sagsbehandlere i kommunen – og kan derfor argumentere for at gå i dialog for at få ansøgningen godkendt.

Læs mere om renovering af bevaringsværdige og fredede ejendomme

Book møde