Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

Byfornyelse

Byfornyelse giver mulighed for offentligt tilskud til jeres renoveringsprojekt

Byfornyelse er overskriften for et projekt i Københavns Kommune, der gør det muligt at få tilskud til renoveringsprojekter på flere områder.

Der gives blandt andet tilskud til følgende arbejder:

  • Opdatering af utidssvarende boligforhold; toilet og bad flyttes ind i lejligheden
  • Bæredygtige løsninger, som solceller på taget eller LAR (lokal afledning af regnvand)
  • Energiforbedringer
  • Renovering af klimaskærm; nye vinduer, nye udvendige døre, nyt tag og facaderenovering
  • Støjdæmpende foranstaltninger

Der findes også en lang række andre tilskudsordninger, der ligesom puljen for byfornyelse kan søges hvis man f.eks. vil energirenovere sin ejendom. Vi har kendskab til mulighederne og erfaring i at søge støtten.

  • Gaihede har allerede hjulpet adskillige ejendomme med ansøgning og rådgivning til byfornyelsesstøtte.
  • Vi kan også hjælpe jer med at søge om tilskud.
  • Kontakt os i dag og lad os tage en snak om mulighederne. Kontakt os på 71 22 11 41

Se eksempel på et byfornyelsesprojekt vi har hjulpet en andelsboligforening med i Københavns Nordvestkvarter, og se flere eksempler nedenfor.

Se støttemuligheder i Københavns Kommune her. 

 

 

 

Book møde

Byfornyelse i et anderledes perspektiv

Byfornyelse handler ikke kun om, at ejendommen skal fornys og forbedres. For os handler det også om at imødekomme de behov, som opstår i byfornyelsen og dermed opnå et tilfredsstillende resultat, der i sidste ende er til gavn for jer som forening og for beboerne i ejendommen. Når vores arbejde er at gøre ejendommen tidssvarende, handler det også om at finde frem til de rigtige teknologiske og funktionelle muligheder, der sikrer en bæredygtig og langsigtet løsning.

badeværelse

Byfornyelse handler også om beboerne

Uanset hvilket renoveringsprojekt, der skal foretages, vil det altid påvirke beboerne i ejendommen. Hvis der skal foretages ændringer i faldstammen kræver det måske, at beboerne skal omhuses, hvorimod en facaderenovering betyder stillads og påvirker udsigt og lys. Hos Gaihede er det en fundamental del af vores arbejdsmetode, at beboerne føler sig informerede og tilpas i renoveringsperioden.

generalforsamling eller beboermøde